پرش لینک ها

دوره آموزشی هلال احمر

دوره آموزشی کمک های اولیه هلال احمر

جمعیت هلال احمر در زمان های مختلف اقدام به برگزاری دوره های آموزشی متنوع برای متقاضیان می نماید. تنوع دوره های آموزشی هلال احمر به قدری است که تمامی متقاضیانی که به دنبال هر گونه دوره آموزشی هستند، می توانند با مراجعه به سایت جمعیت هلال احمر به نشانی khadem.ir دوره مورد نظر خود را یافته و در آن ثبت نام نمایند. یکی از دوره های آموزشی هلال احمر، دوره آموزشی کمک های اولیه بوده و به دو صورت نظری و عملی برگزار می شود.

هلدینگ مهر به منظور ارتقای سطح علمی‌ پرسنل, ارائه دوره آموزشی کمک های اولیه را برای پرسنل هلدینگ مهر ضروری دانست. شرکت کنندگان آموزش های لازم در خصوص کمک های اولیه را کسب کردند.

Menu
Home
Search
×
Explore
Drag