پرش لینک ها

مرکز نیکوکاری کارا مهر سبلان

درباره موسسه ما

مرکز نیکوکاری کارا مهر سبلان یک تشکل مردم نهاد غیر سیاسی و غیرانتفاعی و غیر تجاری در راستای هم افزایی و بسیج توانمندی های بنگاه اقتصادی خردوکلان متخصصان مسئولین بوکی و سایرین در شناسایی و بهره بردارب از مزیت های نسبی و رقابت پذیر درهر منطقه جهت توسعه اشتغال محرومین و ایجادفضای کار مناسب برای زنان بدسرپرست و زنان سرپرست خانواده و همچنین پل ارتباطی بین صاحبان کار و زنان نیازمند کار می باشد ما در این مرکز درحلقه ای هستیم بین دست های نیازمند و دلهای تپنده برای خدمت به خلق انان که باور دارند اگر خداوند دو نان در سفره شان قرار داده پس مستحب و لایق تقسیمشان دیده و انان که می داند اگر دل به یار و دست به کار برند دنیای آبادی خواهند ساخت. ما در این مرکز در حیطه ی کارآفرینی با ایجاد فضای مناسب کاری برای بانوان سرپرست خانواده و زنان بدسرپرست که همت اری بالایی دارند و نان ازکف همت خویش می خورند فعالیت می ماییم لذا دست یاری نیکوکاران اندیشمندی که نیت خیر برای دادن روزی مستمر و با حفظ عزت نفس و پرورش اندیشه بالا برای جامعه خوددارند را می فشاریم و در این مسیر طلب یاری هستیم. باتوجه به اینکه زنان رسالت عظیم مادربودن و مدیران در سایه خانواده ها هستند و علی الخصوص بانوانی که بدون همسر مسئولیت خانواده ای را به عهده دارند و زنانی که بدسرپرست هستند و مجبورند شرافتمندانه هم در بیرون و هم در درون خانواده مدیریت مالی_عاطفی نمایند ما برخود واجب دیدیم نه به شعار که به شور یاری رسانی این قشر باشیم و در این راستا اتکا داریم به همت انسان های والا نیت...
سرکارخانم اراده شفافی مدیراجرایی مرکز نیکوکاری کارامهر سبلان:
* این مرکز فرصتی برای نیکوکارانی است که می اندیشند و باور دارند که سکان دنیای ما به دست زنان ماست.

برنامه های موسسه

  • ایجاد فضای آموزشی تخصصی برای مشاغل درنظر گرفته شده
  • ایجاد فضای آموزش و مشاوره برای افرادی که از طریق ای مرکز وارد عرصه کار می شوند برای روابط اجتماعی مناسب
  • مشاوره و راهنمایی تربیتی و درسی مستمر برای تربیت فرزندان خانواده هایی که مشمول کار از طریق این موسسه شده اند.
  • بررسی تیپ های شخصیتی و اجرای دوره های شخصیت شناسی
  • جذب اشخاص نیکوکاری که می توانند تخصص خود را اموزش دهند.
KARAMEHRSABALAN
KARAMEHRSABALAN@GMAIL.COM
WWW.KARA-MEHR.IR
Menu
Home
Search
×
Explore
Drag